Danh sách lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 – ngày 17/06/2022

Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 sẽ học online qua ZOOM và miễn phí dành riêng cho khách hàng của Elite Symbol

Thời gian: 19h thứ sáu 17/06/2022.

Anh/chị đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ hotline 02822 377 977 – 0898 347 349 hoặc inbox cho Elite để được hỗ trợ.

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 PHẠM THỊ THU THÊM 903xxx696 1
2 ĐẶNG NGỌC TRINH 901xxx445 1
3 NẠI LÊ THY NGUYÊN 909xxx591 1
4 TRẦN THỊ KIỀU OANH 901xxx005 1
5 TRƯƠNG LỆ THU 946xxx988 1
6 TRẦN THỊ NGỌC THỦY 326xxx525 1
7 LÊ ĐẰNG BĂNG UYÊN 962xxx604 1
8 ĐỖ HOÀNG ANH THƯ 708xxx909 1
9 PHAN THỊ NHƯ LIÊM 926xxx100 1
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 961xxx926 1
11 LÊ THỊ THANH HIỀN 901xxx079 1
12 LƯU THUẬN HƯNG 912xxx678 1
13 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 949xxx788 1
14 NGUYỄN THỊ NHƯ 909xxx492 1
15 LÊ THỊ HỒNG ANH 934xxx142 1
16 BÙI THỊ THU HIỀN 909xxx300 1
17 TRẦN THỤC TRINH 909xxx988 1
18 LÊ THỊ THU 914xxx650 1
19 NGUYỄN KIM ANH 934xxx777 1
20 PHẠM MINH HÙNG 938xxx558 1
21 NGUYỄN TẤN NAM 914xxx369 1
22 LÊ THỊ THU TÂM 909xxx630 1
23 NGUYỄN THỊ NGA 987xxx602 1
24 TRƯƠNG KIM ÁNH 914xxx555 1
25 NGUYỄN THỊ Ý NGUYỆN 937xxx500 1
26 NGUYỄN ANH HÙNG 362xxx569 1
27 LÊ THỊ NA 938xxx874 1
28 HỒ HUY HOÀNG 914xxx630 1
29 TRẦN THỊ HÀ 938xxx632 1
30 HÀ HUY HẢI 909xxx654 1