Danh sách lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2 – tháng 04/2022

Lớp diễn ra từ 19h00 – 21h00 ngày 18/20/22 tháng 04/2022 (Lớp học tối thứ 2,4,6).

Học online qua ZOOM – Lớp học miễn phí dành riêng cho khách hàng của Elite.

Mọi thắc mắc a/c liên hệ hotline 02822 377 977 – 0898 347 349 hoặc inbox cho Elite nhé.

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 LÊ THỊ THÚY HẰNG 352xxx519 1
2 HÀ THỊ THU THANH 902xxx687 1
3 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 932xxx066 1
4 VŨ THỊ NHIÊN
NGUYỄN MINH TÚ
975xxx966 2
5 NGUYỄN THỊ VÂN 918xxx354 1
6 TRẦN THỊ CẨM GIANG 986xxx218 1
7 MẠCH THỊ LONG HOA VƯƠNG TÙNG LÂM 939xxx805 976xxx546 2
8 ĐỖ QUÝ PHƯƠNG UYÊN 898xxx396 1
9 ĐẶNG THỊ YẾN LOAN 942xxx719 1
10 TRẦN THỊ THU TRANG 938xxx177 1
11 PHÙ THỊ MỸ HOA XUÂN 909xxx824 1
12 ÂU YẾN ANH 937xxx534 1
13 NGUYỄN THỊ THANH GIANG 949xxx344 1
14 PHẠM KHÁNH LINH 911xxx204 1
15 TRẦN THỊ MINH THƯ 795xxx792 1
16 LÊ THỊ HOÀNG OANH 787xxx639 1
17 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 356xxx686 1
18 VĂN LINH PHÁP NI 973xxx992 1
19 LÊ NGỌC LINH 973xxx568 1
20 TRẦN THỊ TÌNH 937xxx897 1
21 PHẠM THỊ ÁNH 938xxx630 1
22 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 362xxx600 1
23 TRẦN THỊ MỸ NHÂN 938xxx410 1
24 LÊ THỊ ÁNH NHƯ 914xxx304 1
25 BÙI THỊ THU HÀ 938xxx411 1
26 NGUYỄN THỊ THANH UYÊN 934xxx587 1
27 TRẦN NGỌC BÌNH 937xxx698 1
28 NGUYỄN TƠ 909xxx602 1
29 LÊ THỊ ÁNH NHƯ 934xxx604 1
30 LÂM GIA HÂN 909xxx580 1