Ebook Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương

Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương: phương pháp dạy con của người Do thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ
Đây là cuốn tự truyện về hành trình nuôi dạy ba người con của một bà mẹ đơn thân người Israel.
Dẫu biết rằng tình yêu đối với con cái là không có tội, nhưng các bậc phụ huynh cần thực sự biết cách yêu thương, cần phải suy nghĩ cho tiền đồ của chúng, vì tình yêu thương nếu không đặt đúng chỗ, sẽ trở thành tai hoạ cho cả gia đình.

download