Tags Vân tay

Tag: vân tay

Mối liên hệ giữa mật độ đường vân tay và cấu...

Từ khoảng 200 năm trước đây, những nghiên cứu về mối liên hệ giữa mật độ các đường vân tay và cấu trúc não...

BÀI VIẾT MỚI