Danh sách điểm thi lớp sinh trắc vân tay level 1 & 2 ngày 22/12/2018

Elite Symbol cập nhật danh sách điểm thi lớp sinh trắc vân tay Level 1 & Level 2 ngày 22/12/2018

  • Lớp Level 1: 70đ đậu
  • Lớp Level 2: Thi lý thuyết trên 40đ đậu

Xem thêm: lịch đào tạo tháng 12

Các anh/chị có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo hotline 0898 082 682 để sắp xếp lịch REVIEW nhé!