Danh sách điểm thi ngày 22 & 29/09/2018

Danh sách điểm thi Sinh trắc vân tay Dermatoglyphic Level 1 & Level 2 ngày 22 & 29/09/2018.
Lớp Level 1: 70đ đậu
Lớp Level 2: Thi lý thuyết trên 40đ đậu
Các anh/chị có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo hotline 0898 082 682 để sắp xếp lịch REVIEW nhé!