Danh Sách Học Viên Lớp Dermatoglyphics Level 3 Tháng 11

Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 3 Ngày 19- 21 & 23/11/2018

Lớp bắt đầu từ 18h30 – 21h Ngày 19/11, 21/11, 23/11, 26/11, 28/11, 30/11. (bắt buộc học đủ 6 buổi)

📝Các Anh/chị đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo Hotline 0898 082 682 để được hỗ trợ.