Danh sách học viên lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con tháng 10

Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con. Lớp khai giảng vào lúc 18h30 Thứ năm ngày 18/10/2018 lúc 18h30.

Các Anh/chị đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo Hotline 0898 082 682 để được hỗ trợ.

 

Thông tin chi tiết nội dung lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con anh/chị xem tại đây ạ: Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con Tháng 10/2018