Danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái ngày 09/03/2022

Lớp Cha Mẹ Thông Thái ngày 09/03/2022 học online qua ZOOM. Chương trình miễn phí vì cộng đồng – anh/chị có thể mời người thân, bạn bè của mình tham dự nhé!

ID phòng sẽ được gửi qua group ZALO của lớp học trước khi lớp bắt đầu 30p. A/c cần hỗ trợ thêm thông tin liên hệ hotline 02822 377 977 – 0898 347 349 hoặc inbox trực tiếp cho Elite nhé!

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 GIÁP VĂN TRƯỜNG 931xxx222 1
2 LÊ THỊ THÚY HẰNG 352xxx519 1
3 TRẦN MINH VƯƠNG 903xxx186 1
4 LÊ ĐOÀN NHƯ QUỲNH 937xxx575 1
5 LÊ NGỌC QUANG THANH 931xxx767 1
6 VŨ THỊ NHIÊN
NGUYỄN MINH TÚ
975xxx966 2
7 NGUYỄN THỊ THANH YẾN 933xxx167 1
8 PHẠM NGỌC CHÂU 901xxx530 1
9 LƯƠNG THỊ KIM NGỌC 968xxx008 1
10 NGUYỄN THỊ THU THẢO 937xxx671 1
11 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 932xxx066 1
12 PHẠM NGỌC MAI 938xxx249 1
13 NGUYỄN THỊ THANH YẾN 933xxx167 1
14 ĐÀO THỊ NGA 374xxx540 1
15 ĐẶNG THỊ HẠNH 775xxx991 1
16 PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN 921xxx430 1
17 NGUYỄN THỤY ANH THƯ 906xxx981 1
18 TRẦN NHẬT PHƯƠNG 886xxx799 1
19 NGUYỄN THỊ NHẬT Ý 786xxx191 1
20 MAI THỊ THÚY DIỄM 938xxx802 1
21 PHÙNG TẤN NAM 938xxx100 1
22 NGUYỄN BẢO NGỌC 786xxx452 1
23 BÙI THỊ THU ANH 362xxx411 1
24 TRẦN THANH DUY 914xxx555 1
25 LƯƠNG NGỌC NHI 938xxx781 1
26 LÊ NGỌC NỮ 909xxx477 1
27 PHẠM ANH THƯ 938xxx102 1
28 LÊ THỊ THU NGUYÊN 909xxx661 1
29 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 772xxx117 1
30 PHẠM THỊ ÁNH THƯ 909xxx541 1