Danh sách lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con – 17/03/2022

Thời gian: 19h00 – 21h00 – Học online qua zoom. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.

Id ZOOM sẽ được gửi vào group ZALO lớp học. (gửi vào 18h30)

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN LÊ THÙY DƯƠNG 909xxx288 1
2 PHÙ THỊ MỸ HOA XUÂN 909xxx824 1
3 VŨ THỊ NHIÊN
NGUYỄN MINH TÚ
975xxx966 2
4 LƯƠNG THỊ KIM NGỌC 968xxx008 1
5 MAI THỤY VŨ UYÊN 982xxx258 1
6 LƯU KIM HẰNG 906xxx938 1
7 TRẦN THỊ HẢI YẾN 336xxx100 1
8 PHẠM THỊ ÁNH TUYỀN 903xxx189 1
9 LÊ THẢO 909xxx419 1
10 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 932xxx066 1
11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH 909xxx155 1
12 HÀ THỊ THU THANH 902xxx687 1
13 PHẠM NGỌC CHÂU 901xxx530 1
14 LÊ THỊ THÚY HẰNG 352xxx519 1
15 VŨ THỊ HỒNG BIÊN 988xxx125 1
16 TRẦN THỊ KHÁNH BĂNG 909xxx853 1
17 LÊ THỊ NGHĨA 909xxx541 1
18 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 938xxx584 1
20 LÊ NGỌC ÁI NHƯ 901xxx510 1
21 BÙI THỊ KIM THƯ 938xxx688 1
22 TRẦN THI ÁI MỸ 909xxx541 1
23 LÊ THỊ THU LAN 909xxx210 1
24 NGUYỄN THỊ KIM ANH 914xxx200 1
25 NGUYỄN THỊ LAN 772xxx103 1
26 LÊ THỊ THU TRANG 938xxx789 1
27 BÙI NGỌC MỸ 909xxx560 1
28 PHẠM THI THU LINH 362xxx547 1
29 TRẦN THỊ KIM ÁNH 938xxx804 1
30 HỒ THU THU HỒNG 772xxx000 1