Danh sách lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 – Ngày 14/09/2022

Sinh trắc vân tay Elite Symbol thông báo danh sách lớp sinh trắc vân tay level 1.

Thời gian: 19h00 thứ 4 ngày 14/9/2022.

Lớp học online qua ZOOM. A/c đã đăng ký không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ hotline 0898 347 349 – 02822 377 977 hoặc inbox cho Elite để được hỗ trợ

STT HỌ VÀ TÊN  SĐT GHI CHÚ
1 PHAN KHÁNH THẢO 902xxx447 1
2 ĐỖ THỊ LỆ 979xxx800 1
3 ĐỖ HOÀNG ANH THƯ 708xxx909 1
4 TRẦN HUỲNH PHI YẾN 939xxx748 1
5 VÕ MỸ DUNG 909xxx740 1
6 NGUYỄN THỊ THU THÁO 933xxx170 1
7 ĐẶNG TRẦN Ý NHƯ 904xxx801 1
8 TRẦN THỊ KIM XOAN 914xxx292 1
9 LÊ THỊ LAN PHƯƠNG 935xxx207 1
10 LÊ THỊ KIM OANH 988xxx735 1
11 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 918xxx808 1
12 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 916xxx718 1
13 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 345xxx889 1
14 LÊ THỊ THANH 916xxx024 1
15 LÊ TRUNG NGUYÊN 909xxx562 1
16 HOÀNG NGỌC ÁNH 938xxx147 1
17 BÙI THỊ THU 937xxx698 1
18 TRẦN THỊ HỒNG LAN 914xxx555 1
19 LÊ THỊ THU HỒNG 362xxx589 1
20 NGUYỄN THỊ HẠNH 909xxx687 1
21 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 909xxx544 1
22 TRƯƠNG MỸ LIÊN 934xxx300 1
23 LÊ THỊ NGỌC HÀ 362xxx666 1
24 KIỀU LỤC NAM 909xxx652 1
25 LÊ THỊ NGỌC 938xxx632 1
26 TRẦN THỊ ÁNH HỒNG 937xxx103 1
27 HỒ THỊ THU LAN 935xxx016 1
28 NGUYỄN KIM HÀ 979xxx301 1
29 HỒ THỊ HẰNG 978xxx278 1
30 LÊ NGỌC NHƯ 909xxx333 1