Danh Sách Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 – Ngày 14/09/2023

Elite Symbol gửi a/c danh sách lớp sinh trắc vân tay level 1 – ngày 14/09/2023.

Thời gian: 19h đến 21h thứ 5 ngày 14/9/2023

Lớp được tổ chức online qua ZOOM và danh riêng cho khách hàng làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 935xxx886 1
2 HA CARMINDY 171xxx028 1
3 ĐOÀN HẢI VÂN 349xxx096 1
4 TRẦN THỊ XUÂN DIỆU 916xxx187 1
5 NGUYỄN DUY HIỂN 912xxx993 1
6 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 363xxx249 1
7 NGUYỄN MINH THỦY 987xxx212 1
8 LÊ THỊ HIỀN 931xxx136 1
9 VÕ THÀNH ĐẠT 777xxx670 1
10 NGUYỄN ĐỖ NHƯ QUỲNH 908xxx686 1
11 TRƯƠNG NGỌC HUYỀN 969xxx623 1
12 HOÀNG LÊ DIỆU HÀ 988xxx002 1
13 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 962xxx548 1
14 NGUYỄN THỊ ÁNH HUỆ 908xxx574 1
15 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯỢNG 828xxx535 1
16 PHẠM THỊ NGỌC ANH 911xxx988 1
17 ĐẶNG THỊ HIỀN 879xxx181 1
18 MAI THỊ ĐOAN TRANG 908xxx432 1
19 NGUYỄN THỊ PHÚC VINH 932xxx835 1
20 NGUYỄN HỒNG NGỌC 938xxx396 1
21 NGUYỄN TUẤN DUY 983xxx842 1
22 LÊ THỊ CHÂU LY 914xxx158 1
23 LÊ NGUYỄN HOÀNG UYÊN 983xxx501 1
24 TRẦN THỊ HOÀNG LAN 932xxx552 1
25 PHẠM MINH TÍNH 898xxx563 1
26 TRẦN NGỌC NHI 934xxx601 1
27 LÊ THỊ HẰNG 937xxx598 1
28 NGUYỄN THỊ THU LAN 938xxx600 1
29 BÙI THỊ TUYẾT TRINH 914xxx592 1
30 LÊ THỊ HÀ 909xxx578 1