Danh sách lớp sinh trắc vân tay level 1 – ngày 07/01/2022

Lớp học online qua ZOOM – 19h00 thứ sáu 7/1/2022

Anh/chị đã đăng ký không có tên trong danh sách liên hệ hotline 02822 377 977 – 0898 347 349 để được hỗ trợ.

Xem thêm: lớp sinh trắc vân tay level 1

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 907xxx280 1
2 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG 843xxx633 1
3 ĐỖ QUÝ PHƯƠNG UYÊN 898xxx396 1
4 ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH 901xxx287 1
5 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 906xxx834 2
6 ĐẶNG THỊ YẾN LOAN 942xxx719 1
7 PHẠM LÊ MAI QUỲNH 932xxx183 1
8 PHẠM TRẦN ÁI NHÂN 779xxx666 1
9 PHẠM NGUYỄN NGỌC NGUYÊN 833xxx493 1
10 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 934xxx798 1
11 KHƯU HOÀNG MỸ LINH 909xxx219 1
12 LÊ THỊ LƯƠNG 782xxx688 1
13 TRƯƠNG LỆ THU 973xxx878 1
14 TRƯƠNG NGỌC NHI 973xxx566 1
15 LÊ SỸ NAM 782xxx698 1
16 TRẦN DUY HƯNG 362xxx455 1
17 VÕ THỊ THU NHÀN 909xxx801 1
18 TRẦN NGỌC THUẬN 938xxx301 1
19 PHẠM ÁNH TUYỀN 937xxx569 1
20 BÙI THỊ NA 937xxx701 1
21 NGUYỄN NGỌC BẢO AN 989xxx369 1
22 LÊ THỊ NHƯ 362xxx885 1
23 LƯƠNG NGỌC PHỤNG 914xxx821 1
24 PHẠM MINH ANH 937xxx455 1
25 TRẦN NGỌC DIỆP 989xxx214 1
26 HỒ NHƯ Ý 772xxx410 1
27 TRƯƠNG NHƯ QUỲNH 989xxx780 1
28 NGUYỄN THỊ DUNG 909xx784 1
29 LÊ NGỌC TUYẾT 937xxx500 1
30 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 938xxx255 1