Lich đào tạo sinh trắc vân tay Elite Symbol tháng1/2022

Lưu ý: Nhằm đảm bảo sức khỏe cho quý khách hàng, nên tất cả các lớp trong tháng 1/2022 của Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol sẽ tổ chức online qua ZOOM.

1. Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1

Thời gian: Từ 19h00 đến 21h00 thứ sáu ngày 7/1/2022 Học tại online qua ZOOM

Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Xem thêm: Nội Dung Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.

4. Lớp Cha Mẹ Thông Thái

Thời Gian:

  • Từ 19h00 đến 21h00 Thứ ba 04/01/2022
  • Từ 19h00 đến 21h00 Thứ ba 11/01/2022
  • Từ 19h00 đến 21h00 Thứ tư 19/01/2022

Xem thêm: Nội dung lớp Cha Mẹ Thông Thái 

Anh/chị cần hỗ trợ thêm thông tin liên hệ phòng đào tạo theo hotline 02822 377 977 – 0898 347 349.

3. Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con

Điều kiện tham gia: Khách hàng đã học lớp Level 2 (bao gồm khách hàng học xong nhưng chưa thi).

Thời gian:  Từ 19h00 – 21h00  thứ sáu ngày 14/1/2022 Học online qua ZOOM

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con