Danh sách lớp Những Sai Lầm Trong Việc Nuôi Dạy Con – 23/11/2021

Lớp được tổ chức online qua ZOOM

Thời gian: 19h00-21h00 thứ ba ngày 23/11/2021. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí vì cộng đồng. Anh/chị có thể mời người thân, bạn bè của mình tham dự nhé.

Thông tin chi tiết lớp: Những Sai Lầm Trong Việc Nuôi Dạy Con – Cha Mẹ Thông Thái

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 ĐINH THỊ KIỀU TRANG 933xxx774 1
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 772xxx098 1
3 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN PHẠM 833xxx493 1
4 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 937xxx208 1
5 TRẦN THỊ BÍCH HUÊ 977xxx676 1
6 NGUYỄN THỊ KIM HUỲNH 982xxx246 1
7 HỒ NHƯ PHƯỢNG 907xxx990 1
8 NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN 932xxx254 1
9 TRẦN THỊ THANH THẢO 944xxx654 1
10 NGUYỄN THỊ ÁNH LY 908xxx445 1
11 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 906xxx834 1
12 NGUYỄN THỊ KIM OANH 904xxx381 1
13 NGUYỄN THỊ HẠNH 933xxx118 1
14 TRẦN THỊ CẨM GIANG 986xxx218 1
15 LÊ PHƯƠNG THẢO 0908xxx246 1
16 LÊ THỊ PHI YẾN 908xxx663 1
17 NGUYỄN THỊ HẰNG 984xxx819 1
18 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 937xxx208 1
19 TRẦN THỊ THANH THẢO 963xxx614 1
20 NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN 932xxx254 1
21 TRẦN THỊ KIM NGÂN 919xxx566 1
22 LÊ THÁI BẠCH HÀ 932xxx410 1
23 BÙI THIÊN Ý 937xxx477 1
24 TRẦN THANH NAM 938xxx455 1
25 HỒ NGỌC AN 963xxx788 1
26 HỒ THỊ KIM ÁNH 937xxx544 1
27 PHẠM MINH NHÂN 987xxx100 1
28 TRƯƠNG NGỌC ÂN 937xxx477 1
29 PHẠM THÚY 362xxx408 1
30 NGUYỄN KIM BÌNH 914xxx520 1