Lịch đào tạo Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol tháng 9/2018

Lịch đào tạo tháng 9/2018 của Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol

1️⃣ Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1 

  • Lớp De1901 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 08/09/2018
  • Lớp De1902 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 15/09/2018

Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.
Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Nội dung: Nhưng tư duy sai lầm trong giáo dục con trẻ và kiến thức căn bản về giá trị ứng dụng của Sinh Trắc Vân Tay.

2️⃣ Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2 

  • Lớp De2901 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 17/09/2018 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 21/09/2018 (Lớp học tối 2-4-6)
  • Lớp De2902 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 29/09/2018 và kết thúc vào lúc 17h chủ nhật 30/09/2018 (Lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)

Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.
Điều kiện tham gia: đã thi đậu kiến thức lý thuyết lớp sinh trắc vân tay level 1

Nội dung: Nhận diện chủng vân tay, tính cách cơ bản của từng chủng vân tay và giải mã ma trận chủng tính cách.

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 buổi. Nếu anh/chị nào vắng 1 trong 3 buổi phải học lại ở lớp khác vì không đủ điều kiện để thi Level 2.

3️⃣ Lịch Thi Tập Trung Lớp Sinh Trắc Vân Tay

Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1

  • Lớp De1901 thi tập trung ngày 15/9/2018 lúc 17h30.
  • Lớp De1902 thi tập trung 17h ngày 22/09 (anh/chị có thể học xong thi liền nếu như muốn học sinh trắc vân tay level2 ngày 17-19-21/09)

Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2

  • Lớp De2901 thi tập trung ngày 29/09/2018 lúc 17h30.
  • Lớp De2902 thi tập trung ngày 06/10/2018 lúc 17h00

Anh/chị có thắc mắc gì vui lòng liên hệ Bộ phận đào tạo: 0898.082.682 
hoặc INBOX RIÊNG cho Fanpafe/ Viber/Profile của SINH TRẮC VÂN TAY ELITE SYMBOL.