Phương Thức Giáo Dục Và Dạy Dỗ Trẻ Kém Phát Triển

“Không có tham vọng giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề khuyết tật hay là chậm phát triển, tập sách này nhắm một điều cụ thể là: Từ giây phút tôi biết được một trẻ chậm phát triển, với tư cách là giáo viên hay phụ huynh của em, tôi có thể làm được gì cho em? Tôi có thể dạy em những gì?”

Download để biết thêm chi tiết