Sinh trắc vân tay cho nhân viên

Đúng người đúng việc là điều tất cả các doanh nghiệp đều phải đặt lên hàng đầu để đạt hiểu quả kinh doanh. Công cụ Sinh trắc vân tay giúp khám phá tài năng của từng nhân viên trong công ty, từ đó xây dựng được quy trình đào tạo, chọn lựa đúng ứng cử viên sáng giá cho những vị trí quan trọng.

Hiệu quả của sinh trắc vân tay đối với doanh nghiệp

  • Sàng lọc ứng viên tiềm năng
  • Đặt đúng người đúng vị trí
  • Khám phá năng lực của nhân viên, tối đa hóa năng suất và hiệu quả
  • Đánh giá, so sánh sự thể hiện hiện tại và những năng lực cốt lõi
  • Có phương hướng đào tạo và phát triển nguồn lực dựa trên khả năng của từng nhân viên
  • Biết phong cách quản lý và lãnh đạo của từng người
  • Giảm các chi phí quản lý, vận hành và tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp
  • Nắm rõ ác chỉ số IQ, EQ, CQ, AQ của các nhân viên để có những kế hoạch động viên khác nhau
  • Đào tạo tất cả nhân viên trở thành chuyên gia trong lĩnh vực dựa trên khả năng cốt lõi của họ
  • Cải thiện tương tác giữa các nhân viên và tăng tính hiệu quả khi làm việc với khách hàng.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bài Test Liên Quan

Sinh Trắc Vân Tay Cho Trẻ Em

Dưới 10 tuổi

Biết tiềm tài năng bẩm sinh của trẻ, xác định được phương thức tiếp thu nhất của bé, am hiểu các loại hình thông minh của con cũng như tính cách bẩm sinh để tăng cường sự tương tác giữa ba mẹ và bé

Sinh Trắc Vân Tay Cho Người Lớn

Từ 25 tuổi trở lên

More Info

Sinh Trắc Vân Tay Cho Học Sinh

Từ 11 đến 17 tuổi

More Info

Sinh Trắc Vân Tay Cho Nhân Viên

Dành cho doanh nghiệp

More Info

Sinh Trắc Vân Tay Hướng Nghiệp

Từ 18 đến 24 tuổi

More Info

Sinh Trắc Vân Tay Cho Giáo Viên

Dành cho các giáo viên và trường học

More Info