Chia sẻ của chị Loan khi làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol

[CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG]  Chia sẻ của chị Loan khi phân tích vân tay cho bé Nhật Nam tại sinh trắc vân tay Elite Symbol.

Tư vấn viên tư vấn nhiệt tình, dễ hiểu.
Tôi rất hài lòng về cách làm việc của nhân viên tư vấn.

 

Posted in Khách Hàng Kể.