Danh học viên sách lớp Level 1 – 10/11/2021

Danh học viên sách lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 ngày 10/11/2021.
Lớp học online qua ZOOM. Từ 19h00 – 21h00

Nội dung lớp học: Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 1

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC  906xxx983 1
2 TRẦN THỊ BÍCH HUÊ 977xxx676 1
3 HỒ THỊ BẢO CHÂU 911xxx715 1
4 ĐÀO PHI HÙNG 908xxx534 1
5 NGUYỄN PHƯƠNG DUY 822xxx036 1
6 PHAN THỊ BÍCH HẰNG 985xxx356 1
7 NGUYỄN THỊ HIỀN 989xxx214 1
8 HỒ NHƯ HÀ 916xxx200 1
9 NGUYỄN THỊ HỒNG LUYẾN 393xxx113 1
10 HỨA THỤC TRÂN 909xxx920 1
11 PHAN KHÁNH THẢO 902xxx447 1
12 LÊ PHƯƠNG THẢO 908xxx246 1
13 CAO THỊ HUỲNH NGA
TRẦN NGUYỄN MINH HOÀNG
899xxx506
911xxx715
2
14 TỪ NGỌC BÌNH 908xxx752 1
15 NGUYỄN DIỆU NGA 949xxx213 1
16 NGUYỄN UYÊN THI 962xxx164 1
17 TRẦN THỊ THƠM 977xxx520 1
18 HOÀNG NGỌC BÍCH TRÂM 367xxx688 1
19 TRẦN THỊ KIM NGÂN 919xxx566 1
20 KIỀU THANH TRANG 773xxx595 1
21 VÕ HỒNG TRINH 788xxx567 1
22 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 909xxx658 1
23 NGUYỄN KIM AN 931xxx879 1
24 NGUYỄN KIM NHƯ 938xxx451 1
25 LÊ THÁI TUYẾT NHƯ 362xxx810 1
26 TRƯƠNG TỐ NHƯ 987xxx710 1
27 PHẠM THÙY AN NHIÊN 934xxx700 1
28 BÙI NGỌC AN 938xxx950 1
29 LÊ THÙY DƯƠNG 989xxx321 1
30 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 938xxx159 1
31 LÊ NAM ANH 909xxx521 1
32 LÊ HỒNG AN 938xxx810 1
33 TRẦN VĂN TUẤN 362xxx178 1
34 LƯƠNG NGỌC THIỆN 989xxx478 1
35 HỒ QUỐC BẢO 914xxx800 1
36 HỒ TUỆ ANH 938xxx546 1
37 TRƯƠNG QUỐC NAM 909xxx000 1
38 LỮ NAM THIÊN 937xxx852 1
39 PHẠM TUYẾT ANH 772xxx555 1
40 NGUYỄN NGỌC LAN CHI 989xxx300 1