Lịch đào tạo Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol tháng 11/2021

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho quý khách hàng, nên tất cả các lớp trong T11/2021 của Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol sẽ tổ chức online qua ZOOM.

1. Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1

Thời gian:

  1. Từ 19h00 đến 21h00 thứ tư ngày 10/11/2021 Học tại online qua ZOOM

Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Xem thêm: Nội Dung Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.

2. Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2

Từ 19h00 – 21h00 ngày 15/17/19 tháng 11 năm 2021 (Lớp học tối thứ 2,4,6). Học online qua ZOOM

Xem thêm: Nội Dung Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2

Điều kiện tham gia: đã học lớp sinh trắc vân tay level 1

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 buổi. Nếu anh/chị nào vắng 1 trong 3 buổi phải học lại ở lớp khác vì không đủ điều kiện để thi Level 2.

3. Lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc

Thời Gian:

  • Từ 19h00 – 21h00  ngày 30/11/2021 Học online qua ZOOM

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc

Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

 

Xem thêm: Nội dung lớp Đầu Tư Giáo Dục Thông Minh

Điều kiện tham gia: Khách hàng đã học lớp Level 1 (bao gồm khách hàng học xong nhưng chưa thi).

4. Lớp Cha Mẹ Thông Thái

Thời Gian:

  • Từ 19h00 đến 21h00 thứ ba ngày 02/11/2021 Học tại Online qua ZOOM
  • Từ 19h00 đến 21h00 thứ ba ngày 23/11/2021 Học tại Online qua ZOOM

Xem thêm: Nội dung lớp Cha Mẹ Thông Thái 

Anh/chị cần hỗ trợ thêm thông tin liên hệ phòng đào tạo theo hotline 02822 377 977 – 0898 347 349.

5. Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con

Điều kiện tham gia: Khách hàng đã học lớp Level 2 (bao gồm khách hàng học xong nhưng chưa thi).

Thời gian:

Từ 19h00 – 21h00  thứ 6 ngày 26/11/2021 Học online qua ZOOM

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con