Danh sách điểm thi ngày 17/8/2019

Elite Symbol cập nhật danh sách điểm thi lớp sinh trắc vân tay Level 1 & Level 2 ngày 13/07/2019

Lớp Level 1:

 • Kiểm tra đề đóng dạng trắc nghiệm.
 • Kiểm tra trắc nghiệm 50 câu (70đ) + tự luận 3 câu (30đ) thời gian làm bài 60 phút.
 • Từ 70đ trở lên sẽ được học lớp level 2.
 • Được kiểm tra lại 1 lần.

Lớp Level 2: 

Vòng 1:

 • Kiểm tra đề đóng dạng trắc nghiệm.
 • Kiểm tra trắc nghiệm 50 câu (25 điểm) – trắc nghiệm 50 câu (25 điểm) nhận diện chủng vân tay thời gian làm bài 90 phút.
 • Từ 40đ trở lên sẽ được thi vòng 2.
 • Được kiểm tra lại 1 lần.

Vòng 2:

 • Sau khi đạt vòng 1 sẽ được sắp xếp lịch tư vấn 1:1 với chuyên viên tư vấn cao cấp. Thời gian 30p – 45p/người thang điểm là 50 điểm.
 • Tư vấn phối hợp tính cách chủng cơ bản
 • Nêu ra được ưu điểm của tính cách.
 • Nêu ra được nhược điểm của tính cách.
 • Các biện pháp khắc phục nhược điểm.
 • Nêu ra cách tương tác đối với chủng vân tay đó.
 • Được đăng ký tối đa 3 lần.
 • Hoàn thành cấp độ Level 2 với yêu cầu tổng số điểm thi trên 70 điểm.

Anh/chị cần hỗ trợ thêm thông tin liên hệ phòng đào tạo theo hotline 19008012 (Bấm phím 3 gặp Bộ phận Đào Tạo: để được hỗ trợ thông tin và đăng ký các khóa đào tạo, lịch thi và điểm thi)