Danh Sách Học Viên Lớp Dermatoglyphics Level 2 Ngày 10/06/2019

Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 (De2601)

Lớp khai giảng vào lúc 18h30 thứ 2 ngày 10/6/2019 và kết thúc vào lúc 21h00 thứ 6 ngày 14/6/2019 (lớp học tối 2-4-6)

📝Các Anh/chị đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo Hotline 1900 8012 ( Bấm phím 3 gặp Bộ phận Đào Tạo: để được hỗ trợ thông tin và đăng ký các khóa đào tạo, lịch thi và điểm thi)