Danh sách học viên lớp Dermatoglyphics Level 2 ngày 29-30/9/2018

Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2. Lớp De2902 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 29/09/2018 và kết thúc vào lúc 17h chủ nhật 30/09/2018 (Lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)

Các Anh/chị đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo Hotline 0898 082 682 để được hỗ trợ.