Danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái – 3/12/2021

Lớp học online qua ZOOM – Từ 19h00 – 21h00 thứ sáu ngày 3/12/2021.

Xem thêm: lịch học tại Elite Symbol

Chương trình miễn phí vì cộng đồng được tổ chức online qua ZOOM – anh/chị có thể mời người thân, bạn bè của mình tham dự nhé!

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 LÊ TRUNG HIẾU
PHẠM TRẦN ÁI NHÂN
973xxx638
779xxx666
2
2 NGUYỄN THỊ ÁNH LY 908xxx445 1
3 VÕ MINH NHỰT 936xxx234 1
4 CHU MINH PHƯƠNG 989xxx589 1
5 ĐINH CÔNG ĐẢNG 976xxx097 1
6 NGUYỄN THỊ HẠNH 933xxx118 1
7 HỒ THỊ THẢO NHI 943xxx675 1
8 TRẦN HƯƠNG 979xxx539 1
9 HOÀNG THỊ HUYỀN 989xxx698 1
10 HUỲNH THỊ KIM TUYẾT 908xxx213 1
11 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU 909xxx035 1
12 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 911xxx231 1
13 PHẠM LÊ MAI QUỲNH 932xxx183 1
14 NGUYỄN NGỌC DIỆU 909xxx146 1
15 PHẠM THỊ ÁNH TUYỀN 903xxx189 1
16 ĐẶNG HỮU NHÂN 909xxx789 1
17 TRƯƠNG NGỌC NHÃ 938xxx000 1
18 HỒ THỊ KIM ANH 979xxx455 1
19 LƯƠNG NGỌC VY 938xxx777 1
20 BÙI NHÂN TÂM 937xxx145 1
21 HÀ LỆ 909xxx788 1
22 NGUYỄN KIM HUYỀN 938xxx711 1
23 PHẠM LAN NHI 937xxx820 1
24 NGUYỄN NGỌC TUYỀN 979xxx455 1
25 LÊ HOÀI THIÊN 989xxx478 1
26 HỒ THỊ ÁNH MY 937xxx410 1
27 PHAN NGỌC QUỲNH 362xxx145 1
28 LÊ THỊ NHƯ 909xxx444 1
29 LÊ HẢI 938xxx147 1
30 PHẠM MINH DUY 909xxx879 1
31 DƯƠNG MINH PHƯỚC 907xxx381 1
32 TRẦN THANH TRÚC 834xxx199 1
33 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 987xxx255 1
34 TRỊNH THỊ PHỤNG 902xxx986 1