Danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái – ngày 21/12/2022

Sinh trắc vân tay Elite Symbol gửi anh/chị danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái – Những Sai Lầm Trong Việc Giáo Dục Con Trẻ.

Thời gian: 19h00 Thứ 4 ngày 21/12/2022.

Chương trình miễn phí vì cộng đồng được tổ chức online qua ZOOM – anh/chị có thể mời người thân, bạn bè của mình tham dự nhé!

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 PHAN TRẦN THỤY SINH 909xxx266 1
2 LÊ THỊ HÀ MY 903xxx229 1
3 PHẠM PHƯƠNG TRÚC 901xxx488 1
4 NGUYỄN THỊ KIM THÔNG 937xxx486 1
5 TRIỆU THỊ PHƯƠNG MAI 984xxx444 1
6 NGUYỄN THỊ OANH 902xxx545 1
7 LÊ THỊ TRÚC 358xxx569 1
8 LÊ THỊ CHÂU LY 914xxx158 1
9 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 938xxx268 1
10 NGUYỄN THẢO NHƯ TRẦM 988xxx904 1
11 NGUYỄN HỒNG THANH 977xxx616 1
12 HỨA THỤC TRÂN 909xxx920 1
13 ĐỒNG VŨ VIỆT NHI 985xxx166 1
14 MAI VIỆT HOA 909xxx503 1
15 TRẦN THỊ THÙY TRANG 888xxx189 1
16 LƯƠNG THỊ THU HẰNG 945xxx663 1
17 NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG 798xxx668 1
18 TRINH NGUYỄN 989xxx566 1
19 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 938xxx321 1
20 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 988xxx788 1
21 THANH BÌNH 989xxx682 1
22 LÊ HOÀNG OANH 975xxx695 1
23 TRƯƠNG NGỌC ANH 988xxx002 1
24 LÊ HOÀNG NGỌC 914xxx555 1
25 NGUYỄN THỊ HỒNG 989xxx666 1
26 NGUYỄN THỊ THU AN 975xxx620 1
27 BÙI THỊ THU LOAN 937xxx698 1
28 HỒ THỊ KIM HỒNG 938xxx247 1
29 PHẠM QUỐC ĐẠT 914xxx698 1
30 BÙI HỒ NHƯ NGỌC 909xxx325 1