Danh sách lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con – 16/12/2021

Thời gian: 19h00 – Thứ năm 16/12/2021
Lớp học online qua ZOOM.
Lớp dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol

Thông tin chi tiết lớp học: Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con

Anh/chị đã đăng ký không có tên trong danh sách liên hệ hotline 02822 377 977 – 0898 347 349 hoặc inbox cho Elite để được hỗ trợ.

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 ĐĂNG YẾN LOAN 942xxx719 1
2 ĐỖ QUÝ PHƯƠNG UYÊN 898xxx396 1
3 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG 843xxx633 1
4 TRẦN THỊ NGỌC DUNG 908xxx483 1
5 TRẦN THỊ THƠM 977xxx520 1
6 LÊ PHƯƠNG THẢO 908xxx246 1
7 NGUYỄN HỮU NAM 978xxx083 1
8 CHU MINH PHƯƠNG 989xxx589 1
9 NGUYỄN THỊ TỐ LAN 909xxx876 1
10 PHẠM THỊ TUYẾT VÂN 347xxx354 1
11 HỒ THỊ BẢO CHÂU 911xxx715 1
12 PHẠM LÊ MAI QUỲNH 932xxx183 1
13 ĐOÀN THỊ THANH Ý 908xxx248 1
14 NGUYỄN UYÊN THI 962xxx164 1
15 HUỲNH THỊ KIM TUYẾT 908xxx213 1
16 NGUYỄN THỊ KIM HUỲNH 982xxx246 1
17 VÕ THỊ NGỌC NHI 975xxx273 1
18 NGUYỄN DIỆU NGA 975xxx273 1
19 NGUYỄN DUY PHÚC 909xxx478 1
20 LỤC HỒNG NAM 937xxx444 1
21 NGUYỄN HIỆP 938xxx474 1
22 TRƯƠNG NGỌC LAN 909xxx414 1
23 LÊ THỊ HOA 938xxx104 1
24 NGUYỄN NGỌC AN 909xxx555 1
25 TRẦN MINH AN 937xxx410 1
26 PHẠM MINH DUY 914xxx189 1
27 PHẠM HOÀNG ĐỨC 772xxx454 1
28 LÊ KIM ÁNH 362xxx182 1
29 TRẦN THỊ BÌNH 909xxx557 1
30 BÙI ÁNH TUYẾT 937xxx240 1