Danh sách lớp Những Sai Lầm Trong Việc Giáo Dục Con Trẻ – Cha Mẹ Thông Thái 22/12/2021

Lớp học online qua ZOOM. 19h00 22/12/2021.

Lớp miễn phí vì cộng đồng. A/c có thể mời bạn bè người thân của mình tham gia cùng.
Anh/chị đã đăng ký không có tên trong danh sách liên hệ hotline 0822377977 – 0898347349 hoặc inbox cho Elite để được hỗ trợ.

Xem thêm: Nội dung lớp Những Sai Lầm Trong Việc Nuôi Dạy Con – Cha Mẹ Thông Thái

Lưu ý: ID ZOOM sẽ được gửi trước khi lớp học diễn ra 30p qua nhóm chat ZALO.

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN THỊ TỐ LAN 909xxx876 1
2 TRẦN THỊ HẢI YẾN 336xxx100 1
3 ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH 901xxx287 1
4 LÊ THỊ HOÀNG OANH 787xxx639 1
5 VŨ THẮM 982xxx988 1
6 THÚY AN 834xxx080 1
7 TRẦN THỊ HIỀN 964xxx227 1
8 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG 843xxx633 1
9 ĐÀO THỊ KIM THOA 909xxx264 1
10 NGUYỄN LÊ THÙY DƯƠNG 909xxx288 1
11 ĐỖ QUÝ PHƯƠNG UYÊN 898xxx396 1
12 LÊ THỊ TRINH DUNG
TRẦN KHẮC THANH
908xxx923 2
13 THÁI QUỐC NAM 908xxx474 1
14 TRẦN NGỌC HY 898xxx555 1
15 LÊ THỊ CẦM 938xxx382 1
16 NGUYỄN THỊ BÉ 909xxx333 1
17 PHẠM MINH ANH 772xxx901 1
18 BÙI THỊ THU LAN 362xxx874 1
19 BÙI HỒ NAM 938xxx014 1
20 LÊ NGỌC AN 937xxx623 1
21 TRƯƠNG NGỌC HOÀI LAN 938xxx104 1
22 PHẠM MINH DUY 937xxx620 1
23 NGUYỄN NGỌC QUANG 931xxx554 1
24 NGUYỄN KIM ÁNH 909xxx000 1
25 LÊ THỊ THU NA 937xxx501 1
26 PHẠM THỊ LÀNH 938xxx789 1
27 VŨ THỊ THU TRANG 772xxx500 1
28 TRẦN ĐÌNH TOÀN 362xxx555 1
29 LƯƠNG NGỌC LAN 898xxx147 1
30 TRẦN THANH HÀ 909xxx852 1