Lịch đào tạo Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol tháng 7/2018

Lịch đào tạo tháng 7/2018 của Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol

1️⃣ Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1 

  • Thứ Bảy 13h30 – 16h ngày 07/07/2018
  • Thứ Bảy 13h30 – 16h ngày 21/07/2018

– Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.

Điều kiện tham gia: đã làm gói khả năng tại Elite Symbol

Nội dung: kiến thức căn bản về Sinh Trắc Vân Tay trong việc ứng dụng Báo Cáo Phân Tích Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay

2️⃣ Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2 

  • Thứ 7 ngày 14/07/2018 13h30 – 16h & Chủ Nhật sáng: 9h – 11h30 & chiều: 13h30 – 16h.
  • Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu 18h30 – 21h ngày 23 – 25 – 27/06/2018.

– Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.

Điều kiện tham gia: đã thi đậu lớp sinh trắc vân tay level 1

Nội dung: nhận diện chủng vân tay, tính cách cơ bản của từng chủng vân tay và ma trận chủng tính cách.

Lưu ý: bắt buộc học 3 buổi.

3️⃣ Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 3:

Chủ nhật 15 – 22 – 29/07/2018 thời gian sáng 9h – 11h30 & chiều 13h30 – 16h

Điều kiện tham gia: đã thi đậu lớp sinh trắc vân tay level 2.

Nội dung: giải thích từng chỉ số có trong bài bài báo cáo sinh trắc vân tay

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 ngày chủ nhật (6 buổi)
Anh/Chị nào đăng ký lớp học vui lòng liên hệ PĐT 0898.082.682 ( Kelly ) hoặc INBOX RIÊNG cho SINH TRẮC VÂN TAY ELITE SYMBOL.

Chúc Anh/Chị một ngày làm việc hiệu quả!