Lớp Dermatoglyphic Level 2 Ngày 15/5

Nội dung lớp học: anh/chị sẽ được học cách nhận diện 13 chủng vân tay căn bản, nhận biết thế nào là tâm thế nào là giao điểm. Chủng Whorl có bao nhiêu tâm và giao điểm, chủng Arch có hình dạng như thế nào….
Ngoài ra các anh/chị sẽ được học chuyên sâu tính cách chủng Target Whorl/Spiral Whorl (Ws/Wt), Elongated Whorl (We), Composite Whorl (Wd), Imploding Whorl (Wi), Peacock Eye (WP), Accidental Whorl (WX) , Ulnar Loop (UL) và Radial Loop (R)

 

anh/chị có điểm thi trên 80đ sẽ được thưởng 1 bộ DVD dạy về tư duy
anh/chị có điểm thi trên 80đ sẽ được thưởng 1 bộ DVD dạy về tư duy
Hình ảnh lớp học