Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con Tháng 5

Chương trình của diễn giả TRẦN QUỐC PHÚC kỷ lục gia và là người sáng lập bức tranh Vườn Tầm Hồn

Nội dung lớp học: anh/chị sẽ học được tầm quan trọng của những gì anh/chị trò chuyện cùng con và chúng ta phải sử dụng ngôn từ như thế nào để con phát triển tốt nhất.

Các anh/chị nào chưa tham dự trong ngày hôm nay yên tâm nhé, chương trình “Trò Chuyện Cùng Con” sẽ được diễn ra định kỳ hằng tháng. Anh/chị thường xuyên theo dõi fanpage Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol để cập nhật lịch học tháng sau nhé.