Sự kiện “Con Thông Minh Hơn Bạn Nghĩ”

Nhằm đem lại cho phụ huynh những hiểu biết nhất định về việc phát triển giáo dục và tiềm năng của con trẻ.

Elite Symbol kết hợp cùng Tiến Sĩ Xã Hội Học Phạm Thị Thúy đã tổ chức sự kiện mang tựa đề “Con Thông Minh Hơn Bạn Nghĩ”

Chương trình thu hút sự quan tâm và tham gia hơn 200 phụ huynh.

Nguồn: Elite Symbol