Tư Duy Là Tồn Tại

“Tư duy là tồn tại” là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới về cách thức tư duy. Không có gì đáng tẻ nhạt và lãng phí hơn là một căn phòng đầy những người thông minh đang chờ đợi cơ hội để phản bác lại những gì một diễn giả đang nói. Với phương pháp “6 chiếc mũ tư duy”, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng nhờ tập trung được sự thông minh, kinh nghiệm và thông tin của tất cả mọi người.

Download để biết thêm chi tiết