Tư Duy Tích Cực – Bạn Chính Là Những Gì Bạn Nghĩ

Tư duy tích cực và thực hành tư duy tích cực đều là điều cần thiết cho tất cả mọi người, mang lại lợi ích cho từng cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng thế giới. “Tư duy tích cực” là một chủ đề rộng lớn, nên cần phải tiếp cận theo quan điểm tâm lý học nhân văn và phương pháp tâm sinh lý xã hội.

Download để biết thêm chi tiết