Tư Duy Tích Cực Tạo Thành Công

Tư duy là quá trình suy nghĩ, cho phép chủ thể đưa ra các ý tưởng và suy nghĩ của mình liên quan đến một chủ đề hoặc một cơ hội nào đó. Sự tư duy rất cần thiết trong hầu hết những vấn đề quan trọng. Trong cuốn sách nhỏ này, chúng tôi xin đưa ra 55 gợi ý để kích hoạt tư duy, nhằm giúp bạn có thể suy nghĩ cặn kẽ hơn đối với mọi vấn đề và đạt được kết quả như mong muốn.

Download để biết thêm chi tiết