Chia sẻ của chị Phương khi làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.

[CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG]  Chia sẻ của chị Phương khi phân tích vân tay cho bé Tuấn Anh tại sinh trắc vân tay Elite Symbol.

“tư vấn viên hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình, giúp tôi hiểu thêm được tính cách của trẻ, định hướng để phát triển của trẻ tốt hơn.”