Danh Sách Học Viên Lớp Dermatoglyphics Level 2 Ngày 9/3/2019

Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 (De2301)

Lớp khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 11/03/2019 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 15/03/201 (Lớp học tối 2-4-6)

📝Các Anh/chị đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo Hotline 1900 8012 ( Bấm phím 3 gặp Bộ phận Đào Tạo: để được hỗ trợ thông tin và đăng ký các khóa đào tạo, lịch thi và điểm thi)