Danh sách học viên lớp level 1 – khóa học ngày 12/09/2020

Danh sách học viên lớp sinh trắc vân tay level 1 – khóa học ngày 12/09/2020

Thời Gian: Từ 13h30 đến 16h30 thứ Bảy ngày 12/9/2020

Học tại 97 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, Tp Hồ Chí Minh

STT Họ Tên  SĐT Ghi Chú
1 LÊ THỊ HOÀNG OANH 909xxx444 1
2 HỒ VĂN BẰNG
LÊ PHƯƠNG THẢO
908xxx246 1
3 NGUYỄN TUẤN PHONG 789xxx999 1
4 NGUYỄN THANH TÀI 976xxx262
973xxx850 
1
5 ĐỖ TRỌNG TIẾN 941xxx678 1
6 VŨ THỊ NHẬT YẾN 903xxx449 1
7 HOÀNG TRÂM ANH 909xxx524 1
8 PHAN NGUYỄN TÚ TRINH 938xxx893 1
9 TỪ NGỌC BÌNH 908xxx752 1
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 906xxx030 1
11 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH 797xxx355 1
12 LƯƠNG NAM ĐỊNH 909xxx410 1
13 NGUYỄN THỊ NHÂN 937xxx154 1
14 LỤC THÚY TÌNH 909xxx789 1
15 BÙI THỊ THÚY 938xxx710 1