Tin Tức - Sự Kiện

Tin Tức - Sự Kiện

Danh Sách Lớp Cha Mẹ Thông Thái – ngày 31/03/2022

Lớp Cha Mẹ Thông Thái - Những Sai Lầm Trong Việc Giáo Dục Con Trẻ. Lớp học online qua ZOOM. Thời gian: 19h00 - 21h00....

Danh sách lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 – ngày 30/03/2022

Lớp học online qua ZOOM. Thời gian: 19h00 - 21h00. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã...

Danh sách lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc – ngày 29/03/2022

Thời gian: 19h00 - 21h00. Lớp học online qua zoom. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã...

Danh sách lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con – 17/03/2022

Thời gian: 19h00 - 21h00 - Học online qua zoom. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm...

Danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái ngày 09/03/2022

Lớp Cha Mẹ Thông Thái ngày 09/03/2022 học online qua ZOOM. Chương trình miễn phí vì cộng đồng - anh/chị có thể mời người thân,...

Danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái ngày 11-1-2022

Lớp học Online qua ZOOM - Lớp hoàn toàn miễn phí vì cộng đồng, Anh/chị có thể mời người thân bạn bè của mình...

Danh sách lớp sinh trắc vân tay level 1 – ngày 07/01/2022

Lớp học online qua ZOOM - 19h00 thứ sáu 7/1/2022 Anh/chị đã đăng ký không có tên trong danh sách liên hệ hotline 02822 377...

Danh sách lớp Những Sai Lầm Trong Việc Giáo Dục Con Trẻ – Cha...

Lớp học online qua ZOOM. 19h00 22/12/2021. Lớp miễn phí vì cộng đồng. A/c có thể mời bạn bè người thân của mình tham gia...

Danh sách lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con – 16/12/2021

Thời gian: 19h00 - Thứ năm 16/12/2021 Lớp học online qua ZOOM. Lớp dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite...

Danh sách học viên lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2 – tháng 12/2021

- Lớp học online qua ZOOM - Từ 19h00 - 21h00 ngày 13/15/17  tháng 12 năm 2021 (Lớp học tối thứ 2,4,6). Chi tiết lớp học:...

BÀI VIẾT MỚI