Tổng hợp ebook dạy con

 

5 cuốn sách của GLENN DOMAN và phương pháp tráo thẻ
link download: https://www.fshare.vn/folder/6Z7PRFJ73K9C

 

 

 

Cha mẹ Nhật nuôi con như thế nào

Link download: https://www.fshare.vn/folder/43VUD1RFKAH9

 

Phương pháp montessori ngày nay

Link download: https://www.fshare.vn/file/NUZ5HNMWF1O3

 

Để con được ốm

Link download: https://www.fshare.vn/file/MSQ1Q9U9G9OA

 

Yêu bên phải dạy dỗ bên trái

Link download:

 

Nuôi con không phải là cuộc chiến

Link download: https://www.fshare.vn/file/QC8RX28QQ7GH