Lịch đào tạo Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol tháng 4/2019

Lịch đào tạo tháng 4/2019 của Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol

1. Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1

  • Lớp De01401 bắt đầu từ 13h30 đến 16h thứ Bảy ngày 06/04/2019
  • Lớp De01402 bắt đầu từ 13h30 đến 16h thứ Bảy ngày 20/04/2019

Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Xem thêm: Nội Dung Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1

2. Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2

  • Lớp De2401 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 08/04/2019 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 12/04/201 (Lớp học tối 2-4-6)

Điều kiện tham gia: đã thi đậu kiến thức lý thuyết lớp sinh trắc vân tay level 1

Xem thêm: Nội Dung Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 buổi. Nếu anh/chị nào vắng 1 trong 3 buổi phải học lại ở lớp khác vì không đủ điều kiện để thi Level 2.

3. Lớp Elite Youth Dermatoglyphics

Elite Youth Dermatoglyphics Level 1: Thời gian: 9h00 – 12h00 Chủ nhật ngày 21/04/2019

Elite Youth Dermatoglyphics Level 2:

Thời gian:

  • Lớp De2401 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 08/04/2019 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 12/04/201 (Lớp học tối 2-4-6)
  • Lớp De2402 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 27/04/2019 và kết thúc vào lúc 17h chủ nhật 28/04/2019 (Lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)

Elite Youth Dermatoglyphics Level 3: Thời gian: khi thi đậu lớp Elite Youth Dermatoglyphics Level 2 sẽ sắp xếp.

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Elite Youth Dermatoglyphics

4. Elite Talk – Live Stream Facebook

Thời gian: 19h30 Thứ 4 hàng tuần.

Xem Thêm: Nội Dung Chương Trình Elite Talk – Live Stream Facebook

5. Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con

  • Bắt đầu từ 13h30 đến 16h00 Thứ 3 ngày 13/04/2019.
  • Bắt đầu từ 18h30 đến 21h00 Thứ 3 ngày 25/04/2019.

Điều kiện tham gia: Khách hàng đã học lớp Level 2 (bao gồm khách hàng học xong nhưng chưa thi).

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con

6. Lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc

Thời Gian: Bắt đầu từ 16h30 đến 21h00 Thứ 4 ngày 17/04/2019.

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc

Điều kiện tham gia: Khách hàng đã học lớp Level 2 (bao gồm khách hàng học xong nhưng chưa thi).

7. Đọc Báo Cùng Elite

Thời gian: 12h30 – 13h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Chương trình đọc báo cùng Elite sẽ được trực tiếp Live Stream trên fanpage Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol.

Nội dung: Cập nhật thông tin hằng ngày về tâm lý và các phương pháp nuôi dạy con trẻ.