Lịch đào tạo Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol tháng 5/2019

Hàng tháng Elite Symbol thường xuyên mở các lớp đào tạo định kỳ. Để giúp các anh/chị đã làm sinh trắc vân tay cho bé có thể hiểu và ứng dụng bài báo cáo phân tích sinh trắc vân tay hiểu quả nhất. 

1. Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1

 

  • Lớp De01501 bắt đầu từ 13h30 đến 16h30 thứ Bảy ngày 11/05/2019
  • Lớp De01502 bắt đầu từ 13h30 đến 16h30 thứ Bảy ngày 25/05/2019

Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.

Xem thêm: Nội Dung Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1

2. Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2

  • Lớp De2501 khải giảng vào lúc 13h30 Thứ Bảy ngày 4/5/2019 và kết thúc vào 16h30 ngày 5/5/2019 (lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)
  • Lớp De2502 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 20/5/2019 và kết thúc vào lúc 21h30 thứ 6 ngày 24/5/2019 (Lớp học tối 2-4-6)

Điều kiện tham gia: đã thi đậu kiến thức lý thuyết lớp sinh trắc vân tay level 1

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.

Xem thêm: Nội Dung Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 buổi. Nếu anh/chị nào vắng 1 trong 3 buổi phải học lại ở lớp khác vì không đủ điều kiện để thi Level 2.

3. Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 3

Lớp De3501 học từ 9h00 – 16h30 Ngày 19/05, 26/05, 02/06 (bắt buộc học đủ 3 ngày)

Điều kiện tham gia: đã đậu lớp sinh trắc vân tay level 2

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.

Xem thêm: Nội Dung Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 3

4. Lớp Sinh Trắc Vân Tay Elite Youth Dermatoglyphics

Elite Youth Dermatoglyphics Level 1: Thời gian: 9h00 – 12h00 Chủ nhật ngày 12/05/2019

Elite Youth Dermatoglyphics Level 2:

Thời gian:

  • Lớp De2501 khải giảng vào lúc 13h30 Thứ Bảy ngày 4/5/2019 và kết thúc vào 16h30 ngày 5/5/2019 (lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)
  • Lớp De2502 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 20/5/2019 và kết thúc vào lúc 21h30 thứ 6 ngày 24/5/2019 (Lớp học tối 2-4-6)

Elite Youth Dermatoglyphics Level 3: Thời gian: khi thi đậu lớp Elite Youth Dermatoglyphics Level 2 sẽ sắp xếp.

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Elite Youth Dermatoglyphics

5. Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con

  • Bắt đầu từ 13h30 đến 16h30 Thứ 7 ngày 18/05/2019 (học chiều thứ 7)
  • Bắt đầu từ 18h30 đến 21h30 Thứ 4 ngày 29/05/2019 (học tối thứ 4)

Điều kiện tham gia: Khách hàng đã học lớp Level 2 (bao gồm khách hàng học xong nhưng chưa thi).

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con

6. Lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc

Thời Gian: Bắt đầu từ 16h30 đến 21h30 Thứ 4 ngày 15/05/2019.

Xem Thêm: Nội Dung Lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc

Điều kiện tham gia: Khách hàng đã học lớp Level 2 (bao gồm khách hàng học xong nhưng chưa thi).