Vân tay học

Vân tay học

Lịch Sử nghiên cứu sinh trắc vân tay

Lịch sử nghiên cứu của ngành khoa học sinh trắc vân tay đã được phát triển qua hàng trăm năm với sự đóng góp của các nhà khoa học, nhà thần kinh học và các bác sỹ y khoa.

BÀI VIẾT MỚI