Vân tay học

Vân tay học

Tại sao lại là dấu vân tay?

Khoa học ngày nay phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện  cho việc khám phá khả năng của con người ngày một trở nên...

Lịch Sử nghiên cứu sinh trắc vân tay

Lịch sử nghiên cứu của ngành khoa học sinh trắc vân tay đã được phát triển qua hàng trăm năm với sự đóng góp của các nhà khoa học, nhà thần kinh học và các bác sỹ y khoa.

BÀI VIẾT MỚI