Vân tay học

Vân tay học

Hai bán cầu não

Hai bán cầu não vừa hoạt động song song lại vừa hoạt động độc lập với nhau. Mỗi bán cầu não điều khiển theo những chức năng riêng biệt.

Các chỉ số EQ, IQ, CQ, AQ

IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT) - CHỈ SỐ THÔNG MINH: Chỉ số thông minh IQ được tính theo công thức: IQ = (AM/AR) x 100. Trong đó...

Phương thức tiếp nhận thông tin VAK

Phân tích phương pháp VAK giúp khám phá kênh tiếp thu thông tin hiệu quả nhất của mỗi người, từ đó điều chỉnh phương pháp học tập thích hợp.

Tính cách các chủng vân tay chính

Chủng vân tay sẽ nói lên tính cách bẩm sinh của mỗi người. phân tích tính cách bẩm sinh sẽ nhìn nhận đánh giá những mạnh và hạn chế trong tính cách.

Lợi ích của sinh trắc vân tay

Với trẻ em Xác định tính cách & phương pháp học tập tối ưu Xác định tài năng bẩm sinh & những điểm mạnh,...

Mối liên hệ giữa dấu vân tay và cấu trúc não bộ

Dấu vân tay và não bộ có một mối liên hệ mật thiết với nhau, sơ đồ vân tay là sự đối chiếu ra bên ngoài của hoạt động não bộ. Phân tích các dấu vân tay cho ta thấy được khả năng của từng cá nhân...

Tại sao lại là dấu vân tay?

Khoa học ngày nay phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện  cho việc khám phá khả năng của con người ngày một trở nên...

Lịch Sử nghiên cứu sinh trắc vân tay

Lịch sử nghiên cứu của ngành khoa học sinh trắc vân tay đã được phát triển qua hàng trăm năm với sự đóng góp của các nhà khoa học, nhà thần kinh học và các bác sỹ y khoa.

BÀI VIẾT MỚI